لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
ترجمه مقاله در خصوص نوآوری ترجمه انگلیسی 1 250,000
ترجمه متن 7372 کلمه ای ترجمه انگلیسی 0 250,000
طراحی سایت گردشگری برنامه نویسی و طراحی سایت 1 250,000
طراحی کیف طراحی گرافیک 2 400,000
شبکه اجتماعی اشتراک تصویر برنامه نویسی و طراحی سایت 1 1,500,000
مقاله ترجمه شده در حوزه سلامت ترجمه انگلیسی 4 1,000,000