لیست پروژه ها

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهادبودجه زمان باقی مانده
ساخت تیزر و موشن گرافی ساخت تیزر و انیمیشن 0 700,000
اپلیکیشن پیام رسان برنامه نویسی موبایل 0 1,500,000
ترجمه تخصصی ترجمه انگلیسی 3 90,000