ترجمه یک مقاله کوتاه
انجام شده

توضیح پیرامون پروژه :

حدکثر بودجه اعلام شده توسط کارفرما : 100000

مشاهده پیشنهاد ها (1) دانلود فایل پیوست شده