طراحی logo
انجام شده

توضیح پیرامون پروژه :

حدکثر بودجه اعلام شده توسط کارفرما : 70000

مشاهده پیشنهاد ها (1)
سوال : لوگوی ساده با حروف باشه یا کار گرافیکی باشه ؟پاسخ : هر کدام که بهتر است
سوال : ترجیه شما کدام است آیا قیمت برای شما اهمیت دارد ؟پاسخ : خیر
سوال : نمونه کار

دانلود فایل