پیشنهاد های پروژه ساخت ربات تلگرام رستوران آنلاین

مبلغ کل : 250000درصد پیش پرداخت : 30مدت زمان تحویل (روز) : 9تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/07/02

پروژه های موفق این پیمانکار : 4   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :