پیشنهاد های پروژه طراحی لوگو و کاور آرت برای شبکه های اجتماعی


مبلغ کل : 25000درصد پیش پرداخت : 50مدت زمان تحویل (روز) : 4تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/15

پروژه های موفق این پیمانکار : 0   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 0  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (0%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :