لیست پروژه های در حال اجرا

نام پروژه دسته بندیتعداد پیشنهاد زمان باقی مانده
طراحی اپلیکیشن برای یک سایت برنامه نویسی موبایل 2 در حال اجرا
طراحی جلد کتاب طراحی گرافیک 3 در حال اجرا